Vem är LA F.O.F.?

Välkommen till Femme of the Future's (LA F.O.F.) kvinnliga nätverk! 

Vi brinner för att bygga relationer och ge inspiration till dig som medlem. 

 

Syftet med LA F.O.F. är att stärka kvinnor i mansdominerade branscher.

 

LA F.O.F.s grundare Pernilla Carlsson & Maria Larsson har en stark koppling till bilbranschen, där klyftan mellan antalet män och kvinnor fortfarande är stor.  Varför är det så fortfarande?

Med LA F.O.F. hoppas Pernilla och Maria att skapa ett utrymme som grundar sig på förtroende, stöd och intressanta diskussioner mellan kvinnor som är intresserade av att arbeta eller redan arbetar inom mansdominerade branscher. 

LA F.O.F.s event arrangeras 2-3 gånger per år, oftast med en gästtalare. Det kan exempelvis vara en förebild eller någon som arbetar i en mansdominerad bransch som har nyttiga erfarenheter att dela med sig av.

 

Nätverkande är en lika viktig del både i arbets- och privatlivet. Fördelarna med ett nätverk är många. Det är ett forum man kan vända sig till när man behöver tips och hjälp samt en plats för diskussion, erfarenhetsdelning och inspiration. 

 

Vi ser framemot att få träffa dig!  

Vår sponsor

Athlon_2019_logo_neg_RGB.png